AronPharma / B-PAC®

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Producent funkcjonalnych nutraceutyków i suplementów diety. Uważamy,że każdy powinien mieć dostęp do najwyższej jakości produktów. Wykorzystując naturalne ekstrakty opracowujemy w naszych laboratoriach nowe suplementy diety oraz prowadzimy badania kliniczne, aby zaoferować naszym Klientom najwyższej jakości nutraceutyki wspierające ich organizm.

EN

Manufacturer of functional nutraceuticals and dietary supplements. We believe that everyone
should have access to the highest quality products. Using natural extracts, we develop new dietary
supplements in our laboratories and conduct clinical trials to offer our customers the highest quality
nutraceuticals to support their bodies.