Pobierz raport FIWE 2021!

  Zostaw swoje dane - w ciągu 24H otrzymasz od nas podsumowanie drogą mailową

  Pobierz Raport

  Polityka prywatności

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: ADRESU E-MAIL

   

  INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000577106, NIP: 5223039295, REGON: 362582817) oraz INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS: 0000579925, NIP: 5223040588, REGON: 362709548) pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48, zwane dalej łącznie „Współadministratorami” przetwarzają Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail może Pani/Pan kontaktować się ze Współadministratorami pisemnie (na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@icevents.pl

   

  Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu newsletera, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na listę subskrybentów danego newsletera i podanie adresu e-mail do jego wysyłki. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania newsletera.

   

  Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany przez Współadministratorów do czasu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail, na który mam być wysyłany newsleter, klikając w odpowiedni link w komunikacie „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych” zamieszczonym na końcu każdego newsletera.

   

  Pani/Pana adres e-mail może zostać przez Współadministratorów udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów w zakresie realizacji wysyłki newsletera, np. firmie GetResponse sp. z o.o. w Gdańsku. Pani/Pana adres e-mail nie będzie przekazywany żadnym innym administratorom danych osobowych.

   

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail przez Współadministratorów ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”); d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym proflowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

  29186
  Odwiedzających
  15000
  M2 powierzchni targowej
  500
  Gwiazd fitness
  239
  Wystawców z Polski i zagranicy